On Off Market - Όροι Χρήσης

IMPRESUM ΤΟ e-shop είναι ιδιοκτησία τoυ AYUB KHAN με ΑΦΜ:118640531

Οι αποστολές μας καλύπτονται από ασφάλεια για τυχόν ζημία κατά τη μεταφορά.

Αν η συσκευασία της παραγγελίας σας φαίνεται να έχει ταλαιπωρηθεί σε σημείο που να υπάρχει ένδειξη πιθανής ζημίας του περιεχομένου, παρακαλούμε αρνηθείτε την παραλαβή από τον courier.

Παράλληλα, ενημερώστε μας μέσω mail, ώστε να δρομολογήσουμε το συντομότερο δυνατόν εκ νέου αποστολή.

Παρακαλούμε, με την παραλαβή ελέγξτε τα προϊόντα που παραγγείλατε.

- Προϊόντα που δεν προέρχονται από δική μας εισαγωγή αποστέλλονται κλειστά, όπως έχουν παραληφθεί από τον εγχώριο εισαγωγέα/προμηθευτή.

- Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος συσκευασίας/πληρότητας/φυσικής κατάστασης του προϊόντος, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα μέσω email, ιδανικά συμπεριλαμβάνοντας φωτογραφία/ες που απεικονίζουν το πρόβλημα, προκειμένου να κανονιστεί αποστολή αντικατάστασης ή συμπληρωματική αποστολή.

- Μετά παρέλευση δύο (2) ημερών από την παραλαβή, δεν υποστηρίζεται επιστροφή για προβλήματα συσκευασίας/πληρότητας/φυσικής κατάστασης, καθώς (α) λήγει το διάστημα κάλυψης ασφάλειας μεταφοράς και (β) δεν μπορεί να αποκλεισθεί το όποιο πρόβλημα να έχει προκληθεί από χρήση κατόπιν της παραλαβής.

Χρόνος Παράδοσης

- Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης, η παραγγελία μπορεί να αποσταλεί μόνο μετά την εμφάνιση της κίνησης στον τραπεζικό μας λογαριασμό (σε περίπτωση μεταφοράς από τρίτη τράπεζα, αναμένεται να υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση της κίνησης, όπως ορίζεται από το διατραπεζικό σύστημα).

- Τα 'άμεσα διαθέσιμα' προϊόντα, αποστέλλονται εντός μίας ή δύο εργασίμων ημερών (ανάλογα με την ώρα καταγραφής) από τη στιγμή καταγραφής της παραγγελίας.

- Το αναγραφόμενο χρονικό εύρος διαθεσιμότητας για μη 'άμεσα διαθέσιμα' προϊόντα βασίζεται στην πιο πρόσφατη ενημέρωση που έχει δοθεί από τον εισαγωγέα/αντιπρόσωπό τους.

- Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής κατά παραγγελίας προϊόντος (π.χ. λόγω εξάντληση αποθέματος του αντιπροσώπου / καθυστέρησης επανεισαγωγής) ή αδυναμίας παράδοσης (π.χ. λόγω αδυναμίας επανεισαγωγής, κατάργησης ή αντικατάστασης συγκεκριμένου κωδικού από το εργοστάσιο παραγωγής) το κατάστημα οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει το μισό του αναγραφόμενου χρόνου διαθεσιμότητας για την πιθανή αδυναμία εκτέλεσης ή καθυστέρηση αποστολής της παραγγελίας.

- Για προπληρωμένες παραγγελίες, σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής ή επιθυμίας ακύρωσης από τον πελάτη λόγω καθυστέρησης, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων πραγματοποιείται εντός μιας εργάσιμης από την επιβεβαίωση της ακύρωσης της παραγγελίας.

Παραλαβή λάθος προϊόντος

- Σε περίπτωση που παραλάβατε προϊόν διαφορετικό από αυτό που έχετε παραγγείλει, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω email εντός διαστήματος τεσσάρων (4) ημερών, προκειμένου να κανονιστεί άμεσα αποστολή αντικατάστασης, χωρίς επιβάρυνση μεταφορικών.

- Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, δεν δύναται να αναγνωριστεί προϊόν ως 'λάθος'.

Ως 'λάθος' προϊόν, ορίζεται

- προϊόν διαφορετικού κατασκευαστή (για μη ΟΕΜ προϊόντα) ή μοντέλου από αυτό που έχετε παραγγείλει, όπως αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος στην παραγγελία σας.

- προϊόν που διαφέρει της περιγραφής στο site σε διαστάσεις (με απόκλιση τουλάχιστον 5%)

- προϊόν, εξάρτημα του οποίου αναφέρεται στην περιγραφή/χαρακτηριστικά στη σελίδα του προϊόντος στο site του καταστήματος, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία που παραλάβατε.

Ως 'λάθος' ΔΕΝ αναγνωρίζεται

- προϊόν του οποίου η απόχρωση μπορεί να διαφέρει της αναγραφόμενης ή απεικονιζόμενης σε συνοδευτικές εικόνες.

- συσκευασία στην οποία δεν περιλαμβάνεται εξάρτημα που μπορεί να απεικονίζεται σε κάποια από τις συνοδευτικές εικόνες του προϊόντος, αν αυτό δεν αναφέρεται στην περιγραφή/χαρακτηριστικά/περιεχόμενα συσκευασίας του προϊόντος.

- προϊόν του οποίου η απεικόνιση σε μια ή περισσότερες συνοδευτικές εικόνες μπορεί να διαφέρει από την πραγματική (οι εικόνες είναι ενδεικτικές), εφόσον τόσο ο τίτλος/μοντέλο όσο και η περιγραφή του προϊόντος είναι ακριβείς.

- προϊόν του οποίου χαρακτηριστικό μπορεί να περιλαμβάνεται στην ονομασία του μοντέλου, αλλά η πραγματική τιμή αυτού μπορεί να διαφέρει σε μετρήσεις (π.χ. ιπποδύναμη, ισχύς, χωρητικότητα μπαταριών / power banks κλπ)

DOA (Dead On Arrival)

- Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντος με εργοστασιακό ελάττωμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω mail εντός επτά (7) ημερών, προκειμένου να κανονιστεί αποστολή αντικατάστασης.

- Μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την παραλαβή, το προϊόν θεωρείται ότι είχε παραληφθεί σε άρτια/λειτουργική κατάσταση, και, τυχόν πρόβλημα που δηλωθεί αντιμετωπίζεται ως αίτημα service.

Service

- Αίτηση τεχνικής υποστήριξης/δήλωση προβλήματος πρέπει να αποστέλλεται μέσω email, συμπεριλαμβάνοντας σύντομη περιγραφή και φωτογραφία/ες του προβλήματος, αν κρίνεται βοηθητικό.

- Για πρόβλημα/δυσλειτουργία που δηλώνεται μετά την περίοδο DOA, θα πρέπει, κατόπιν επικοινωνίας με το κατάστημα, να γίνει επιστροφή του προϊόντος για έλεγχο/επισκευή.

- Για προϊόντα εντός εγγύησης, ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή. Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από μη ορθή χρήση του προϊόντος, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή του (limited warranty).

- Για προϊόντα εκτός εγγύησης, μετά την παραλαβή/τεχνικό έλεγχο, το κόστος επισκευής δηλώνεται στον πελάτη και αξιολογείται από αυτόν κατά πόσο επιθυμεί ή όχι την επισκευή.

- Τα μεταφορικά κόστη (από και προς το κατάστημα) επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

- Ο χρόνος service διαφέρει ανά προϊόν, εξαρτάται από τον εγχώριο αντιπρόσωπό του, αλλά και την περίοδο, και μόνο κατά προσέγγιση/εκτίμηση μπορεί να δηλωθεί στον πελάτη.

Αίτηση service ή δήλωση DOA σε μη ελαττωματικό προϊόν

- Σε περίπτωση που προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό/δυσλειτουργικό, και κατά τον έλεγχο αυτού αποδειχθεί λειτουργικό άνευ προβλήματος (π.χ. λόγω λάθος χειρισμού/σύνδεσης/συναρμολόγησης), τόσο το σύνολο των μεταφορικών (προς και από το κατάστημα) όσο και πιθανά κόστη τεχνικού έλεγχου επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

Εγγύηση

- Οι όροι εγγύησης, όπως και ο ορισμός χρήσης που μπορεί να τους παραβιάζει, διαφέρει ανά προϊόν και ορίζεται από τον προμηθευτή/αντιπρόσωπό του.

- Όλα τα προϊόντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή/χαρακτηριστικά του προϊόντος, καλύπτονται από δώδεκα (12) μήνες εγγύηση, με εξαίρεση τα ακόλουθα:

- μπαταρίες που πωλούνται αυτόνομα, ή μπαταρίες επαναφορτιζόμενες που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται σε συσκευασία προϊόντος καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) μήνα.

- μπαταρίες μη επαναφορτιζόμενες που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται σε συσκευασία προϊόντος δεν καλύπτονται από εγγύηση

- είδη ρουχισμού / υποδήματα / αξεσουάρ δεν καλύπτονται από εγγύηση

Ακύρωση Αγοράς/Αποστολής

- Αιτήσεις ακύρωσης αγοράς πρέπει να στέλνονται από τον πελάτη με email το συντομότερο δυνατόν μετά την παραγγελία.

- Το κόστος μεταφοράς για αιτήσεις ακύρωσης που λαμβάνονται μετά την αποστολή προϊόντων από το κατάστημα επιβαρύνει τον πελάτη.

Αλλαγή λόγω λάθους μεγέθους / Αντικατάσταση προϊόντος

- Παρακαλούμε, πριν την παραγγελία προϊόντων που διατίθενται σε μεγέθη, συμβουλευτείτε τους οδηγούς μεγέθους στη σελίδα του προϊόντος.

- Σε περίπτωση λάθος επιλογής, παρακαλούμε μην φορέσετε/χρησιμοποιήσετε το προϊόν, προκειμένου να διατηρηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης αγοράς / αλλαγής προϊόντος.

Υπαναχώρηση Αγοράς

Για προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος (προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα, όπως π.χ. ακουστικά), δεν υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης, εκτός αν πρόκειται για εργοστασιακά σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται σφραγισμένα, όπως παραλήφθηκαν.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αγοράς ισχύει μόνο εφόσον:

- η αίτηση υπαναχώρησης έχει δηλωθεί μέσω mail εντός διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής.

- το επιστρεφόμενο προϊόν συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό (πρωτότυπη απόδειξη αγοράς - ή δελτίο αποστολής σε περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο)

- το προϊόν δεν έχει ανοιχθεί / συναρμολογηθεί / χρησιμοποιηθεί.

- το προϊόν επιστρέφεται άθικτο, εντός της αρχικής του συσκευασίας.

- τόσο το προϊόν όσο και η συσκευασία αυτού επιστρέφονται σε εργοστασιακή κατάσταση.

- πριν οποιαδήποτε αίτηση ανταλλαγής/επιστροφής εκτός των προαναφερθέντων περιπτώσεων, παρακαλούμε εξετάστε/αναλογιστείτε αν το προϊόν που αιτείστε να επιστραφεί είναι στην (εργοστασιακή) κατάσταση που ως πελάτης θα απαιτούσατε να παραλάβετε.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης αγοράς

- τα μεταφορικά κόστη επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον αγοραστή.

- τα μεταφορικά κόστη δεν επιστρέφονται.

- το κόστος μεταφοράς από το κατάστημα προς τον πελάτη αλλά και από τον πελάτη προς το κατάστημα, αφαιρούνται από το συνολικό ποσό επιστροφής.

Επιστροφή χρημάτων

- επιστροφή χρημάτων γίνεται μετά την παραλαβή και κατόπιν ελέγχου του προς επιστροφή προϊόντος.

- επιστροφή χρημάτων ΔΕΝ μπορεί να γίνει, αν δεν προσκομιστεί μαζί με το προϊόν η απόδειξη αγοράς αυτού, προκειμένου να μπορεί να ακυρωθεί.

- για αγορές μέσω κατάθεσης ή με μετρητά κατά την παραλαβή, επιστροφές γίνονται εντός επτά ημερών, με κατάθεση σε λογαριασμό που θα μας δηλωθεί από τον αγοραστή μέσω email (τράπεζα, ΙΒΑΝ, δικαιούχος).

- για online αγορές, εντολές επιστροφής καταχωρούνται εντός τριών εργασίμων ημερών, με αντιλογισμό στην κάρτα που είχε χρησιμοποιηθεί για την αγορά.

- για online αγορές, με την καταχώρηση εντολής επιστροφής, το αποδεικτικό συναλλαγής εμφανίζεται στη σελίδα παρακολούθησης της παραγγελίας. Ενδέχεται να μεσολαβήσει διάστημα από την καταχώρηση εντολής μέχρι την εμφάνιση της πίστωσης στην κάρτα αγοράς, λόγω διατραπεζικών διαδικασιών.

- Πιστωτικά κουπόνια: Τα πιστωτικα κουπονια οφείλουν να εξαργυρώνονται εντός 30 ημερών. Εάν δεν εξαργυρωθούν εντος των 30 ημερων παυει η ισχύ τους.

Δήλωση Προβλήματος / Διαδικασία Επιστροφής

- Αποστολές επιστροφής γίνονται μόνο μέσω μεταφορέων μας ή συνεργαζόμενης με εμάς εταιρεία courier, εκτός και αν έχει προηγηθεί γραπτή (μέσω mail) συνεννόηση.

- Σε περίπτωση αποστολής για service/αντικατάσταση, το όποιο κόστος (μεταφορικά προς και από το κατάστημα και τυχόν κόστος επισκευής για εκτός εγγύησης προϊόντα), θα καταβάλλεται συνολικά με αντικαταβολή με την επιστροφή του προϊόντος στον πελάτη.

- Αιτήσεις υπαναχώρησης αγοράς / δηλώσεις τραπεζικού λογαριασμού κλπ, θα πρέπει να στέλνονται αποκλειστικά μέσω email από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει οριστεί κατά την παραγγελία.

- Emails σχετικά με παραγγελία, θα πρέπει να αποστέλλονται σαν απάντηση σε αυτοματοποιημένο mail (καταγραφής, αποστολής ή ενημέρωσης) της παραγγελίας στην οποία αφορούν.

- Emails που μπορεί να λάβουμε με θέμα (subject) στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο κωδικός παραγγελίας, ή που έχουν σταλεί από ηλεκτρονική διεύθυνση διαφορετική αυτής που είχε δηλωθεί κατά την παραγγελία, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με ληφθείσα παραγγελία, και συνεπώς δεν μπορούν να απαντηθούν.

Παραλαβή Από Κατάστημα

Για παραγγελίες που έχει δηλωθεί παραλαβή από το κατάστημα, αποστέλλεται ενημερωτικό email μόλις αυτές είναι έτοιμες προς παράδοση.

Από τη στιγμή που μια παραγγελία έχει οριστεί ως 'έτοιμη προς παράδοση', κρατείται στο κατάστημα για διάστημα 4 (τεσσάρων) ημερών.

Αν η παραγγελία δεν παραληφθεί, με την παρέλευση των τεσσάρων ημερών ακυρώνεται αυτόματα, με παράλληλη αποστολή σχετικού ενημερωτικού mail.

Παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας προτιμήστε την επικοινωνία μέσω email, προκειμένου να καταγραφεί τόσο το θέμα επικοινωνίας όσο και ο χρόνος δήλωσης αυτού. Για την περίπτωση που τηλεφωνική συνεννόηση κριθεί βοηθητική, παρακαλούμε να αναφέρετε τηλέφωνο επικοινωνίας στο οποίο μπορούμε να σας καλέσουμε για πιθανές διευκρινίσεις / πληροφορίες.

Άκυρο Σύμφωνω
Επικοινωνία [email protected] Όροι χρήσης
Τρόποι πληρωμής Μετρητά με την παραλαβή Πιστωτική κάρτα
Κόστος Αποστολής Αθήνα 3,5€ / Επαρχία 4,5€ Αντικαταβολή 1,9€ Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 100€
Για την κάλύτερη εξηπυρέτησή σας παρακαλούμε Να γνωρίζετε το κωδικό του προϊόντος που επιλέξατε Να έχετε διαβάσει και να είστε σύμφωνοι με τους όρους εγγύησης και επιστορφής του προϊόντος
Ok