11259: Ψύκτης Νερού με δοχείο χωριτικότητας 7L - Water Dispenser Jocca 1102M! Λειτουργεί και με φιάλη νερού! | JOCCA home & life 6143
11260: Ψύκτης Νερού 7L - Mini Water Cooler & Dispenser SOGO SS-12010W! Διαθέτει δεξαμενή νερού - Λειτουργεί και με φιάλη νερού! | SOGO 6385
11261: Ψύκτης Νερού με δοχείο χωριτικότητας 7L που λειτουργεί και με φιαλή νερού, Jocca 1102 | JOCCA home & life 7815