11214: Συσκευή για Μαλλί της Γριάς - Cotton Candy Maker | OEM 6268
11040: Συσκευή παρασκευής Μαλλί της Γριάς 500W, Telefunken 41695 | TELEFUNKEN 7839
13542: Συσκευή παρασκευής μαλλιού της γριάς - Nostalgia | OEM PCM305