11192
Ηλεκτρικός Λεμονοστίφτης Πορτοκαλοστίφτης - Electric Juicer, Jocca 5454M
JOCCA home & life 5815
16.90€

Ηλεκτρικός Λεμονοστίφτης Πορτοκαλοστίφτης - Electric Juicer, Jocca 5454M
Με 1 χρόνο εγγύηση!