11152
Μίξερ Χειρός, 100 Watt, Hoffmanns 20450
Schäfer 7049
17.90€

Μίξερ Χειρός, 100 Watt, Hoffmanns 20450
Πρακτικός με 5 ταχύτητες
Περιλαμβάνει Αναδευτήρα ζύμη και άγκιστρο
max. 100 Watt
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 24 μήνες