16770: Παιδική στολή Άγιου Βασίλη για παιδιά 4-6 ετών | OEM Η24
16769: Παιδική στολή Άγιου Βασίλη για παιδιά 10-12 ετών | OEM H24
16768: Χριστουγεννιάτικη Στολή Ενηλίκων Άγιος Βασίλης Πλήρες σετ | OEM Η25