15459
Χειροκίνητος καταστροφέας εγγράφων- ΟΕΜ Hand Shredder 12cm
OEM Hand Shredder
13.00€

Χειροκίνητος Καταστροφέας Εγγράφων - ΟΕΜ Hand Shredder

Κρατήστε το γραφείο σας οργανωμένο και καταστρέψτε άμεσα γράμματα, αρχεία, τιμολόγια και άλλα προσωπικά έγγραφα με τον καταστροφέα εγγράφων.

Χειροκίνητος Καταστροφέας Εγγράφων - Hand Shredder

Ο χειροκίνητος καταστροφέας εγγράφων δέχεται φύλλα μήκους 12cm. Διαθέτει επίπεδο ασφαλείας DIN-P2, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα έγγραφα αποκόπτονται σε δυσανάγνωστες ταινίες πλάτους 3mm.

 

Ανθεκτική κατασκευή ABS+Metal
Διαστάσεις 18x15x10cm