13400: Σταχτοδοχείο Δαπέδου 60cm σε Μαύρο χρώμα με εσωτερικό κάδο απορριμάτων 12L, Fog Tower 613-889183 | Fog Tower 8112
13401: Σταχτοδοχείο Δαπέδου 58cm σε Μαύρο χρώμα με κάδο για χαρτιά, Fog Tower 613-731048 | Fog Tower 8113
13402: Σταχτοδοχείο Δαπέδου 54cm σε Inox χρώμα με κάδο για χαρτιά, Fog Tower 613-731078 | Fog Tower 8114