15373
ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ -ΦΑΚΟΣ TS -257
OEM
22.00€

Δουλεύει με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου ,φουσκώνει τα λάστιχα του
αυτοκινήτου, έχει μανόμετρο για να βλέπουμε την πίεσή τους ,για  τα φουσκωτά
και τις μπάλες ,έχει  φακό και αλάρμ.